click mobile spy for iphone 6 plus ios 7 1 continue reading continue reading is there a spyapp out there where i do not have access to the target phone is cell phone tracking possible mobile spy activacion whatsapp spy

Эксперимент алаңдары

                                                                                                                               

 

 

Диқан тірек мектебіндегі (ресурстық орталықтағы) «12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (р/о) ғылыми әдістемелік жұмысының педагогикалық негіздері» тақырыбындағы ғылыми-педагогикалық эксперимент алаңы туралы мәлімет

 

 

         Эксперименттің тақырыбы: «12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (р/о) ғылыми әдістемелік жұмысының педагогикалық негіздері»

Зерттеудің өзектілігі.           Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттарына сәйкес білім беру жүйесін дамыта отырып, әлемдік білім кеңістігіне ықпалдастырудағы негізгі бағдар – адамды қоғамның ең маңызды құндылығы ретінде танып, оның рухани жан-дүниесінің дамуына, көзқарастары мен шығармашылық әлеуетінің, танымдық біліктілігі мен мәдени құндылықтарының жоғары деңгейде дамуына, жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау

Эксперименттің зерттеу нысаны -  12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) ғылыми-әдістемелік жұмысын даярлау процесі.

Зерттеу пәні: магниттік мектептер мен тірек мектебінің (ро) бірлескен оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктері.

 Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты: тірек мектептің (ро) білім беру сапасын дамытатын  және 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында ұйымдастырылатын ғылыми-әдістемелік жұмыс жүйесін құру.

Ғылыми-зерттеу жұмысының болжамы:  егер білім берудің маңызды шарты тірек мектептің оқу-тәрбие үрдісі заманауи мазмұнда жоспарланып, бағдарлы оқыту мен педагог іс-әрекеті жаңаша тұрғыда ұйымдастырылса, онда білім алушылардың өмірлік дағдылары жаңа бағыт, біліктермен қалыптасады, танымдық қызығушылығы артады, шығармашылық қабілеттері дамиды,  өйткені тірек мектептің 12 жылдық білім беруге көшуге даярлығы және ғылыми-әдістемелік жүйесі қамтамасыз етіледі.

Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері:

 •  «12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) ғылыми-әдістемелік жұмысының  педагогикалық негіздері» бағытындағы эксперимент жұмысының бағдарламасы мен тұжырымдамасын құрастыру;
 • тірек мектептің (ро) оқу-тәрбие үдерісінде қолданылатын инновациялық технологиялар туралы ғылыми-әдістемелік іс-шаралар жоспарлау, педагогикалық шарттарын анықтау;
 • тірек мектепті (ро) заманауи техникалармен жабдықтау, оқу-әдістемелік құралдармен толықтыру, материалдық базасын нығайту;
 • педагогтардың жеке тұлғалық маңызды сапаларын, кәсіби біліктілігін, шығармашылық потенциалын, жаңа технологияны қолдану шеберлігін арттыруға мүмкіндік жасау;
 • ғылыми-эксперимент шеңберіндегі тірек мектеп және магнитті мектеп педагогтарының ғылыми-әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру, оқу-әдістемелік базасын дайындау, инновациялық білімдерді  бұқаралық  насихаттау;
 •  Эксперименттік зерттеу жұмысын қорытындылау және есеп беру.

Ғылыми-зерттеу жұмысының жетекші идеясы: тірек мектептің (ро) ғылыми-әдістемелік жұмысын жандандыру, магнитті мектептермен бірлескен жүйелі оқу-үрдісін ұйымдастыру мен бағдарлы оқыту мазмұнын арттыру -  12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайына сапалы және толықтай даярлығы болып табылады.

Ғылыми-зерттеу әдістері: әдебиеттерге теориялық талдау жасау. психодиагностикалық зерттеу, бақылау, эксперимент, салыстырмалы талдау, мониторинг, оқу-әдістемелік семинарлар, біліктілікті арттыру курстары.

Экспериментті жүзеге асырудан күтілетін түпкі нәтиже:

12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) ғылыми-әдістемелік жұмысының бірізді жүйесі құрастырылады, білім берудің жаңа үлгісі қалыптасады, оқушылардың бәсекеге қабілеттілігін дамыту,

шығармашылық потециалын дамыту мақсатындағы педагог іс-әрекетін жаңаша ұйымдастыру мүмкіндігі артады, 12 жылдық білім беру жүйесіне бағдарланған, интеллектуалды дамыған, бойында ұлтжандылық қасиеті қалыптасқан тұлға даярланады.

 

Эксперимент кезеңдері және күтілетін нәтижелер.

         Ғылыми-педагогикалық эксперимент 2012-2017жылдар аралығына жоспарланып бекітілген. Шартты түрде үш кезеңге бөлінеді:

Бірінші кезең -теориялық-әдістемелік ұйымдастыру жұмыстары  2012-2013 жыл.

 Екінші кезең -  қалыптастыру жұмыстарын жүргізу арқылы экспериментті жүзеге асыру  2013-2016 жыл.

 Эксперименттің қорытынды кезеңі 2016-2017 жыл.

 

Бірінші кезең – теориялық-әдістемелік ұйымдастыру жұмыстары  2012-2013 жыл.

Мақсаты: 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) ғылыми-әдістемелік жұмысын ұйымдастыру бағытындағы эксперименттік алаңның теориялық-әдістемелік негіздерін анықтау.

Міндеттері:

 1. 12 жылдық білім беру туралы теориялық және әдістемелік әдебиеттермен танысу, олардың мазмұнына талдау жасау;
 2. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) оқу-тәрбие үрдісін магнитті мектептермен бірлесе ұйымдастыру тиімділігін анықтау;
 3. Тірек мектепті (ро) жаңа жүйеде басқарудың педагогикалық құрылымын қайта қарастыру; 
 4.  «12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) ғылыми-әдістемелік жұмысының  педагогикалық негіздері» бағытындағы эксперимент жұмысының бағдарламасы мен тұжырымдамасын құрастыру.

Міндеттерді шешу барысында күтілетін нәтиже:    

 • 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) оқу-тәрбие үрдісін магнитті мектептермен бірлесе ұйымдастыру мазмұны анықталады;
 • Тірек мектеп пен магнитті мектептердің бірлескен өзара қолайлы бірізді педагогикалық жүйесі  құрылады;
 • «12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) ғылыми-әдістемелік жұмысының  педагогикалық негіздері» бағытындағы эксперимент жұмысының бағдарламасы мен тұжырымдамасы құрастырылады.

      

Екінші кезең -  қалыптастыру жұмыстарын жүргізу арқылы экспериментті жүзеге асыру  2013-2016 жыл.

Мақсаты: ғылыми-эксперимент шеңберіндегі тірек мектеп және магнитті мектептердің бірлескен оқу-тәрбие үрдісін және ғылыми-әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру, тәжірибелік сынақтан өткізу.  

Міндеттері:

1. Ғылыми-педагогикалық эксперимент жұмысының жобасы негізінде тірек мектеп және магнитті мектептердің бірлескен оқу-тәрбие үрдісін енгізу;

2. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) инновациялық дамуына қолайлы жағдай туғызатын тиімді қызметтерін таңдау, жүйеге келтіру;

3. Педагогтардың кәсіби білімін көтеру, ғылыми-әдістемелік тәжірибесін жетілдіру, жаңашыл әдістерді кеңінен пайдалануға бағыттау.

Міндеттерді шешу барысында күтілетін нәтиже:

 •   12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жағдайында тірек мектептің (ро) ғылыми-әдістемелік жұмысының бірізді жүйесі құрастырылады;
 • тірек мектеп және магнитті мектептердің бірлескен оқу-тәрбие үрдісінің бірізді педагогикалық жүйесі қалыптасады;
 • педагогтардың кәсіби компетенттілігі мен инновациялық технологияны қолдану, оны оқыту мен тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз ету үрдісінде жүзеге асыру біліктілігі артады.

Эксперименттің қорытынды кезеңі 2016-2017 жыл.

Мақсаты: Эксперимент жұмысының нәтижелерін сараптап, қорытындысын шығару және ғылыми-әдістемелік тиімділігін көрсету.

Міндеттері:

1. Орта білім беру педагогтарына арналған әдістемелік семинарлар, ғылыми-практикалық конференция ұйымдастыру;

3. Зерттеу барысында алынған ғылыми нәтижелерді өңдеу, оқу-әдістемелік нұсқаулықтар даярлау, педагогикалық және бұқаралық баспа беттерінде жариялау;

4. Зерттеу жұмысын қорытындылау және есеп беру.

Міндеттерді шешу барысында күтілетін нәтиже:

 •  12 жылдық білім берудің жаңа үлгісі қалыптасады;
 •  Тірек мектептің педагог іс-әрекетін жаңаша ұйымдастыру мүмкіндігі артады;
 • 12 жылдық білім беру жүйесіне бағдарланған, интеллектуалды дамыған, бойында ұлтжандылық қасиеті қалыптасқан тұлға даярланады.

 

2015-2016 оқу жылындағы атқарылған жұмыстар

 

Оқушылар әр түрлі халықаралық, республикалық, облыстық жарыстарға, ғылыми жобаларға, интелектуалды ойындарға қатысып  дипломдармен марапатталды. Республикалық «Фариза, Фариза жан, Фариза қыз» байқауында 8-сынып оқушысы Н.Бегаділова І дәрежелі дипломмен марапатталды. 2015-2016 оқу жылында «Нұр шуақ» би үйірмесіне қатысатын оқушылар аудандық би байқауынан І орын иеленді.

Мектепте «Құзыретті білім беру жағдайында оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру» тақырыбында ғылыми қоғамы жұмыс жасайды. Осы тірек мектебіндегі «Іздену» ғылыми қоғамында  8 оқушы ғылыми жоба жұмысымен айналысуда. 6-сынып оқушысы Ш.Харлаева «Құрт – қазақтың ұлттық тағамы» аудандық «Ғылыми жоба» байқауында ІІІ  орынды иеленсе, «Жас дарын» ғылыми-практикалық конференциясында 6-сынып оқушылары Ш.Харлаева «Құрт – қазақтың ұлттық тағамы» мен А.Болатханова «ң дыбысының қолдану ерекшеліктері» тақырыптарында қатысып, алғыс хатпен марапатталды.

2016ж,  Алматы қаласының 1000 жылдығына арналған «Алматым жүрегімде» атты Республикалық ән-би байқауына 3-сынып оқушысы Мелдебек Анель қатысып, 3 орын иеленді.

    

 

 

 

Бекітемін

Директордың міндетін атқарушы

_________С.И.Жаманғараева

                                                                                                                                                                         «_____»________2016 ж

 

АУДИТОРИЯДАН ТЫС САБАҚТАР КЕСТЕСІ  10,11- сыныптар

 

 Күндері

Уақыты

Үйірмелер

Жауаптылар

Өткізетін іс-шаралар

Жауапты

17.10.2016ж

Дүйсенбі

1425-1450

Психологиялық тренинг

Біжібаева Л

 

 

1500-1630

 

 

 «Кіші футбол»

Құрымбетов Е

 

Оқушыларды денсаулығын бақылау, медициналық тексеру жүргізу

 

 

 

Унетаева С

 

 

«Шахмат»

Қашқынбаев Н

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова М

«Сазды домбыра»

Ревшенов Ш

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

Би үйірмесі

Байділдаева Ә

«Әділет» дебат

Әлімбаев Н

18.10.2016ж

Сейсенбі

1425-1450

Психологиялық тренинг

Біжібаева Л

 

1500-1630

 

 

«Баскетбол»

Құрымбетов Е

«Тәртіп тәрбиенің түп қазығы» ұлдар, қыздар арасында жиналыс

 

Оңғарбаева Г

Қашқынбаев Н

 

«Сазды домбыра»

Ревшенов Ш

Шахмат

Қашқынбаев

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова

Магнитті мектептер ұстаздар арасында «Қиын бала қайдан шығады?»-тақырыбында дәріс  сабақ

Құрымбетова Н

«Жас теннисші»

Қарымсақов Н

Жас ғалым

Атишева Ғ

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

Би үйірмесі

Байділдаева Ә

19.10.2016ж

Сәрсенбі

1425-1450

Психологиялық тренинг

Біжібаева Л

 

 

1500-1630

 

 

Шахмат

Қашқынбаев Н

«Бір –ел, бір тағдыр!» дөңгелек үстел 10-сынып

Байқұлақова Л

Тарихшылар

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова

«Өнерлі өрендер» (вокал)

Ревшенов Ш

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

 

«ҚР Рәміздерін білу парыз» насихат жұмыстары

 

Құрымбетова  Н

Кіші футбол

Құрымбетов Е

Би үйірмесі

Байдәлдаева Ә

«Жас теннисші»

Қарымсақов Н

«Әділет» дебат

Әлімбаев Н

20.10.2016ж

Бейсенбі

1425-1450

Психологиялық тренинг

Біжібаева Л

 

 

1500-1630

 

 

Би үйірмесі

Байділдаева Ә

«Біз Тәуелсіз елдің болашағымыз» тәрбие сағаты

10- сынып

Т.Ақбозов атындағы о.м

 

Шахмат

Қашқынбаев Н

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

«Құқықтық сауаттылығын жетілдіру» кездесу ЮПТ қызметкері Е.Бегалиев

Қашқынбаев Н

Байқұлақова Л

«Сазды домбыра»

Ревшенов Ш

Жас ғалым

Атишева Ғ

Кіші футбол

Құрымбетов Е

    21.10.2016ж

Жұма

1425-1450

«Сазды домбыра»

Ревшенов Ш

Желілік мектеп оқушылар

 арасында

«Мамандықты таңдау- болашақты таңдау» 10- сынып

дәстүрлі сабақ

 

Сейдахова С

Құлтаева Қ

 

 

 

 

 

 

1500-1630

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова

«Жас теннисші»

Құрымбетов Е

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

«Нұр шуақ»  би үйірмесі

Байділдаева Ә

«Әділет» дебат

Әлімбаев Н

 

22.10.2016ж

Сенбі

1425-1450

Психологиялық тренинг

 

Біжібаева Л

 

 

1500-1630

 

 

«Кіші футбол»

Құрымбетов Е

 

«Елімнің бақытын тербеткен Тәуелсіздік» кеш

 

Королевка о.м

Кураторлар

 

«Әділет» дебат

Әлімбаев Н

Би үйірмесі

Байділдаева Ә

Шахмат

Қашқынбаев Н

«Ғажаеп шеберхана»

Жұмақұлова М

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева К

«Өнерлі өрендер» Вокал

Ревшенов Ш

 

 

 

 

 

 

 

Бекітемін

Директордың міндетін атқарушы

_________С.И.Жаманғараева

                                                                                                                                                           «_____»________2016 ж

 

АУДИТОРИЯДАН ТЫС САБАҚТАР КЕСТЕСІ 

 Күндері

Уақыты

Үйірмелер

Жауаптылар

Өткізетін іс-шаралар

Жауапты

24.10.2016ж

Дүйсенбі

1425-1450

Психологиялық тренинг

Біжібаева Л

 

 

1500-1630

 

 

 «Кіші футбол»

Құрымбетов Е

 

Желілік мектеп оқушылары

арасында  «Атажұрт» интеллектуалды ойыны

 

Атишева Ғ

 

 

«Шахмат»

Қашқынбаев Н

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова М

«Сазды домбыра»

Ревшенов Ш

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

«Бір –ел, бір тағдыр!»

дөңгелек үстел

11-сынып

Байқұлақова Л

Әлеуметтік педагог

Би үйірмесі

Байділдаева Ә

«Әділет» дебат

Әлімбаев Н

25.10.2016ж

Сейсенбі

 

Психологиялық тренинг

Біжібаева Л

1425-1450

 

 

1500-1630

 

 

«Баскетбол»

Құрымбетов Е

 

«Вирусты гепатит»дәріс сабақ

 

Унетаева С

«Сазды домбыра»

Ревшенов Ш

Шахмат

Қашқынбаев

«Ата-баба аңсаған

«Мәңгілік ел»»

конференция

 

Бекназарова А

Миралиева Б

 

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова

«Жас теннисші»

Қарымсақов Н

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

Би үйірмесі

Байділдаева Ә

26.10.2016ж

Сәрсенбі

1425-1450

Психологиялық тренинг

Біжібаева Л

 

 

1500-1630

 

 

Шахмат

Қашқынбаев Н

 

«Тәуелсіздік тірегі білімді ұрпақ»

                                         

 

М.Әуезов орта мектебі

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова

«Өнерлі өрендер» (вокал)

Ревшенов Ш

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

Кіші футбол

Құрымбетов Е

 

«Жұқпалы инфекциялық аурулар» дәріс сабақ

 

Унетаева С

Би үйірмесі

Байдәлдаева Ә

«Жас теннисші»

Қарымсақов Н

«Әділет» дебат

Әлімбаев Н

27.10.2016ж

Бейсенбі

1425-1450

Психологиялық тренинг

Біжібаева Л

 

 

1500-1630

 

 

Би үйірмесі

Байділдаева Ә

Күзгі оқу сессиясының 10 күндігіне орай салтанатты жиын

ДТІЖО

Үйірме жетекшілері

Шахмат

Қашқынбаев Н

«Ғажайып шеберхана»

Жұмақұлова

«Қол өнер сыры»

Оңғарбаева Г

«Сазды домбыра»

Ревшенов Ш

Жас ғалым

Атишева Ғ

Кіші футбол

Құрымбетов Е

 

 

 

 

Қазақстанның 40 жылдығы орта мектебінде

«Толық күнді мектебінде оқушылардың шығармашылық потенциалын  дамытудың педагогикалық шарттары» тақырыбындағы эксперимент алаңының 2015-2016 оқу жылына арналған сараптамалық

есебі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Толық күнді мектебінде оқушылардың шығармашылық потенциалын  дамытудың педагогикалық шарттары»эксперимент алаңындағы

үйірмеге қатысатын оқушылардың сандық көрсеткіштері

 

Үйірменің аты

Оқушы саны

Сыныптар аралығы

Пайыздық көрсеткіші

 

Үйірме мұғалімдері

1

«Мұрагер» домбырашылар үйірмесі

 

45

1-5 сынып

3,5%

Абдіманапов Арман

2

«Абайтану»

 

53

4-9 сынып

4,1%

Тұрсынбаева Мөлдір

3

«Ұлттық бейнелеу өнері» үйірмесі

62

1-8 сынып

4,8%

Қосмұратова Рая Ұзақбайқызы

 

4

«Ұлттық қолөнер»үйірмесі

45

8-10 сынып

3,5%

Қонисбекова Ләззат Ошақбайқызы

 

5

«Моншақтар әлемі» үйірмесі

48

7-10 сынып

3,7%

Нұрғалиева Алмагүл

6

Ағылшын тілі

47

4-8 сынып

3,6%

Нұржаубаева Маржан

7

«Жас эколог» үйірмесі

62

5-10 сынып

4,8%

Жанназаров Нұрлыбек

8

«Жас өрен», «Зияткер ұлт» үйірмесі

80

3-9 сынып

6,2%

Усманова Хатиша, Ахметбекова В.

9

«Көркем студия» үйірмесі

55

4-9 сынып

4,3%

Сатыбалдиев Айбол

10

«Сөз зергерлері»үйірмесі

60

4-9 сынып

4,7%

Тураева Айымгүл

 

 

11

«Сәулет өнері» үйірмесі

25

8-9 сынып

1,9%

Сейдуалиев Қайрат

12

«Вокал, хор»үйірмесі

60

5-9 сынып

4,7%

Шигирбаева З.

13

«Гимнастика»үйірмесі

30

5-10 сынып

2,3%

Мұхтарова Мадина

14

«Тоғызқұмалақ», «Шахмат»

35

7-10 сынып

2,7%

Бегенов Наурыз

15

«Жасыл дәріхана»үйірмесі

53

5-10 сынып

4,1%

Садылдаева Гүлназ

16

«Теңбіл доп шеберлері» үйірмесі

45

5-9 сынып

3,5%

Қазиев Мырза

17

«Елтану»үйірмесі

35

8-10 сынып

2,7%

Тәуекел Таңшолпан

18

«Қуыршақ театры» үйірмесі

42

3-10 сынып

4,3%

Ибрагимова Ғалия

Жалпы мектебіміздегі оқушы саны 1273 оқушы

882оқушы

69,2%                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

1. Эксперименттік алаңның жалпы сипаттамасы

 

Қазіргі таңда егеменді елімізде табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп жаңа талаптар қойылуда. Соның ішінде болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім мазмұнына жаңаша қарау басты міндеттердің бірі. Бүгінгі күні елімізде білім берудің жаңа жүйесінің жасалынуы, оның парадигмасының өзгеруі, білім мазмұны мен әдіс-тәсілдерінің  жаңаруы бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты тәрбиелеуді көздейді.

  2015-2016 оқу жылында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту және бейініне қарай  қызығушылығы мен ізденімпаздығын арттыруда «Толық күнді мектепте оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту» тақырыбында  эксперимент алаңның екінші қалыптастыру кезеңінің мақсаты мен міндеттеріне сәйкес  оқушының шығармашылық потенциалын жеке даралық әрекеттер жүйесі арқылы анықтаумен қатар,  оның оқушылар ұжымындағы орны мен әлеуметтік дәрежесін белгілеуге, білім сапасын арттыруға, коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыруға көмектеседі. Бұл мектепте түрлі үйірме жұмыстарын ұйымдастыруда, сол арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін ашуға, білім алуға қызығушылығы мен құштарлығын арттыруға, олардың белгілі бір ғылым саласында белгілі   нәтижелерге жетуіне, болашақ мамандық таңдау мен бейімдеу жұмыстарына қолайлы жағдай жасайтын педагогикалық шарттарды қамтамасыз етеді. Таңдау курстарының бағдарламалары даярланып, эксперимент алаңындағы үйірмелерде оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту барысында жұмыстар атқарылды. «Су моншақтар» үйірмесі, «Жас эколог» үйірмесі, «Жасыл дәріхана», «Мәдени мұра», «Қуыршақтар», «Елтану», «Көркем студия», «Ұлттық бейнелеу өнер», «Ұлттық қолөнер», «Моншақтар әлемі», «Абайтану», «Жас географ», «Теңбіл доп шеберлері», «Көркем сәулет», «Вокал, хор», «Сөз зергерлері», «Алаштану», «Жас өрен», «Зияткер ұлт», «Тоғызқұмалақ және шахмат», «Гимнастика», «Электротехника негіздері» үйірмелерінде сабақ беретін үйірме педагогтері бағдарламаларын жасап, оқу жылының басында бекітті.

Осы бағдарламалар негізінде үйірме педагогтері оқу жылы барысында сабақтарын бере отырып, жетілдірілген түрде өз білімдерін толықтыра отырып, авторлық бағдарламаларын ұсынды. «Зияткер ұлт», «Ұлттық бейнелеу өнер», «Абайтану», «Су моншақтар», «Жас эколог», «Жасыл дәріхана», «Тоғызқұмалақ», «Қуыршақ театры» үйірмелерінің авторлық бағдарламалары облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» сайысында жүлделі орындар алды.«Зияткер ұлт» үйірмесінің авторлық бағдарламасы «Интеллектуал ринг» (Зияткерлік сайысы) жас ерекшеліктеріне қарай 5-9 сыныптарға арналған интеллектуалдық сайыстар бағдарламасы сұрақтар жинағымен қоса жасалған.

«Тоғызқұмалақ» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-10 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында ІІІ дәрежелі диплом және сертификат алды.«Қуыршақ театры» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 2-5 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында І дәрежелі дипломымен және сертификат алды. «Ұлттық бейнелеу өнері» үйірмесінің авторлық бағдарламасы «Ұлттық бейнелеу өнері» 34 сағатқа негізделген, 5-7 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында ІІІ дәрежелі дипломымен және сертификат алды. Екінші авторлық бағдарламасы «Өнер жұтамайтын қазына» атты авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-9 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында І дәрежелі дипломын және сертификатын алды. Республикалық сайыстан ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. «Моншақтар» үйірмесінің «Су моншақтар» атты авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-9 сыныптарға арналған. Республикалық «Үздік авторлық бағдарлама» байқауында ІІІ дәрежелі диплом, облыстан І дәрежелі диплом және сертификат алды.«Химия элементтері тіршіліктің бастауы» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 8-11 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында І дәрежелі дипломымен және сертификат алды. «Жас эколог» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-7 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында сертификат алды. «Ұлттық қолөнер» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-9 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында сертификат алды. «Жас өрен» үйірмесінің «Тіл дамыту» авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 4 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында ІІІ дәрежелі диплом және сертификат алды.

 «Мұрагер» үйірмесінде барлығы 45 оқушы, бұл 3,5 % құрайды, Абайтану» үйірмесінде 53 оқушы – 4,1%,   «Ұлттық бейнелеу өнері» 62 оқушы – 4,8%,    «Ұлттық қолөнер» үйірмесі  45 оқушы 3,5%, «Моншақтар әлемі» үйірмесі 48 оқушы – 3,7%,  ағылшын тілі үйірмесінде 47 оқушы- 3,7%, «Жас эколог» үйірмесі 62 оқушы – 4,8%, «Жас өрен»,       «Зияткер ұлт»    үйірмесі 80 оқушы -6,2%, «Көркем студия» үйірмесі 55 оқушы -4,3%, «Сөз зергерлері» үйірмесі 60 оқушы – 4,7%,  «Сәулет өнері» үйірмесі  25оқушы – 1,9%, «Вокал, хор» үйірмесі 60 оқушы – 4,7%,

«Гимнастика» үйірмесі 30 оқушы – 2,3%,  «Тоғызқұмалақ, шахмат» үйірмесі 35 оқушы –2,7%,  «Жасыл дәріхана» үйірмесі 53 оқушы – 4,1%, «Теңбіл доп шеберлері» үйірмесі 45 оқушы 3,5%, «Елтану» үйірмесі 35 оқушы – 2,7%,«Қуыршақ театры» үйірмесі 42 оқушы – 4,3% ды қамтиды.

 

Оқушылардың жетістіктері

 

Байқаулар

 

2013-2014

оқу жылы

 

2014-2015

оқу жылы

 

2015-2016 оқу жылы

Халықаралық байқаулар

30 оқушы

65 оқушы

20

Республикалық байқаулар

9 оқушы

11 оқушы

59

Облыстық байқаулар

23 оқушы

25 оқушы

30

Жалпы саны:

62

101

109

 

      2. Эксперименттік зерттеу жұмыстарына талдау

Оқушының бос уақытын тиімді ұйымдастыру, оның бәсекеге қабілетті тұлға болып қалыптасуына дұрыс бағыт беріп отыру мен мамандыққа бағдарлау жұмыстары отбасы мен мектептің ортақ ісі. Сондықтан олардың білімді әрі жеке даралық қабілеттерінің жан-жақты дамуы мен толыққанды тұлға болып өсу тек қана оның мектепте өткізген уақытымен шектелмейді. Ол арнайы танымдық-шығармашылық бағыттағы қосымша білім беру жұмысы арқылы ұйымдастырылған үйірмелер мен курстар. Осы мақсаттағы оқушылардың шығармашылық потенциалын  дамытуда  Қазақстанның 40 жылдығы орта мектепте эксперименттік алаң негізінде 2015-2016 оқу жылында пәндік және шығармашылық үйірмелер өз жұмысын жалғастырды. Бұл үйірмелерге 882 оқушы қатысады және жалпы оқушының 69,2% қамтылған.           2014-2015 оқу жылымен салыстырғанда 1% артқан.  Оқушының қабілет-қарымы, бейімділігі мен дарынына сәйкес жас ерекшелігіне байланысты үш сатыда:  бастауыш білім 1-4 сыныптарда, негізгі жалпы білім 5-9 сыныптар, жалпы орта бейінді 10-11 сыныптар арасында 18 үйірме жұмыс атқарады.

Мектеп қабырғасында оқушының шығармашылық потенциалын дамытуға арналған жұмыстар келесі бағыттарда жүргізіледі:

- Эстетикалық өнер бағытындағы үйірмелер: «Мұрагер»домбыра, «Ұлттық қолөнер», «Моншақтар әлемі», «Ұлттық бейнелеу өнері», «Көркем студия», «Қуыршақ театры»,«Вокал,хор», «Гимнастика». 

Жаратылыстану бағытындағы үйірмелер: «Жасыл дәріхана», «Жас эколог», «Химия элементтері тіршіліктің бастауы».

- Гуманитарлық бағытындағы үйірмелер: «Абайтану», «Сөз зергерлері», «Free English Club».  

Интеллектуалдық бағыттағы үйірмелер: «Зияткер ұлт», «Жас өрен».

- Спорт бағытындағы үйірмелер: «Теңбіл доп шеберлері», «Тоғыз құмалақ», «Шахмат».

       Эксперименттің үш жылында мектеп оқушыларының үйірмелерге қатысу динамикасы төмендегідей көрсеткішке ие болды.

 

Кесте 6. Үйірмеге қатысатын оқушылар саны

 

Үйірме, оқушы саны

2013-2014 оқу жылы

2014-2015 оқу жылы

2015-2016 оқу жылы

1

Жалпы оқушы саны

1214

1221

1273

2

Үйірме саны

16

18

18

3

Үйірмеге қатысатын бала саны

632 оқушы 

 51,8%

846 оқушы  

   68,8%

882 

69,2

 

 

 

   Оқушылардың шығармашылық потенциалын дамыту критерийлері мен деңгейлерін анықтау

       Оқушыға белгілі бір көлемдегі білім - білік, дағдыларды меңгерте отырып, жаңа педагогикалық технологияларды шебер пайдалана білу арқылы оқыту үрдісін демократияландыру және ізгілендіру, сабақтағы оқушының шығармашылық рөлін арттырып, еркіндігін қамтамасыз ету, сол арқылы оқушылардың даралық, интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін, бейімділіктерін ашу және дамыту қажеттігі туындап отыр.  

Шығармашылық қабілетті тәрбиелеудің алғы шарттарына мыналарды жатқызуға болады.

  1.Шығармашылық қабілетінің деңгейін анықтау.(топтау, бақылау, қалыптастыру)                   2. Қызығушылық және шығармашылық пен таным белсенділігін арттыру.

3. Оқушы мүмкіндігіне (потенциалына) сай шығармашылық тапсырмаларды әдістемелік тұрғыда жүйелі түрде орындату.

4.Шығармашылық қабілетін тәрбиелеу барысында кездесетін қиындықтар мен қарама- қайшылықтарды есепке алып, зерттеу.                    

5. Оқушының шығармашылық қабілеттерін тәрбиелеуді кезең бойынша сатылап дамыту.

6.Шығармашылық қабілеттерді тәрбиелеу үрдісін тәжірибе негізінде жинақтап, зерттеліп отырған мәселенің өсу динамикасын бақылау.

7.Мұғалім өз ісіне ізденімпаздықпен қарап, сабақты шығармашылықпен өткізу.

Оқушылардың шығармашылық потенциалын дамыту критерийлері, көрсеткіштері мен деңгейлері:

Дарындылықты анықтау критерийлері

 1. Теориялық материалды толық игеруі;
 2. Материалды игеруде табандылық көрсетуі;
 3. Алынған білімді әр сабақ сайын дамыту;
 4. Өз ойларын баяндағанда ғылыми терминологияны пайдалану;
 5. Пәнді игеруде негізгі проблеманы бөліп алуы және өз алдына шеше алуы;
 6. Өзіне-өзі талап қоя білуі;
 7. Тапсырылған жұмысты сапалы орындауы.

Оқушының шығармашылық потенциалын дамытуға арналған жұмыстар барысында:

 • Семинарларға, тренингтерге, шебер сыныптарына қатысып, арнайы курстарға бару арқылы мұғалімдер өз білімдерін жетілдірді;
 • Оқушылардың пәндер арасындағы таным-түйсігі кеңіп, жеке тұлға ретінде мемлекеттің тарихын, халықтың салт-дәстүрлеріне ынталылығы артты;
 • Мектептен және сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастырылды;
 • Оқушылар өздерінің бейіні мен қабілетіне сәйкес қызығушылықтары анықталып, іс-әрекеттеріне қолдау көрсетілді;
 • Бос уақытын тиімді пайдалануды үйренді.

Оқушылардың шығармашылық потенциалын дамытудың моделі құрастырылды:

 • Оқушы кез келген өзекті мәселелердің шешімін табуға деген құлшынысы арттырылды
 • шығармашылық іс-әрекетке танымдық ынтасы қалыптасты;
 • шығармашылық іс-әрекеттің тұлғалық-құндылық мәнін түсінетін деңгейге жетті;
 • шығармашылық іс-әрекеттің әдістері мен тәсілдерін меңгере білді;
 • жаңаны табуда танымдық біліктіліктері қалыптасты;
 • ұжымдық шығармашылық жұмыстарға талаптануы және білімдерін қажетті жағдайда өзара  ықпалдастық сипатына сай, практикалық тұрғыда сабақтастыра алады;
 • оқушы шығармашылық іс-әрекетке,  ізденімпаздыққа талдау жасай біледі;
 • жеке іс-әрекетін ұйымдастырушылық тұрғыда өз бетімен сараптай алады;
 • жоғары танымдық қызығушылық негізінде шығармашылық бағыттылығының тұрақталуы қалыптасты;
 • оқушы өз іс-әрекетін объективті бағалауды, кемшіліктерін жоюға жауапкершілікпен қарауды үйренді;
 • өзін-өзі дамытуда рефлексиялық бағытты таңдауда, жеке тұлғалық құндылықтарды саналы түрде түсіне алатын деңгейге жете білді.

 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ ӨНЕР БАҒЫТЫНДАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР:

         

          «Мұрагер» үйірмесінің  жетекшісі Әбдіманапов Арман жоғары санатты музыка пәнінің мұғалімі. Жалпы үйірмеге 45 оқушы қатысады. Облыстық «Атадан қалған мұра» ән байқауына қатысып, 8сынып оқушысы Әзімбаев Мейірбек бас жүлде, Әзімбаев Нұрлатбек І орын, Жұмабаева Арухан ІІІ орындарды иеленді. «Жас толқын»тобы оқушылары «Көркем білім беру үрдісін ұйымдастарудағы инновоциялық технологияларды қолдану жолдары» облыстық семинарда өз өнерлерін көрсетіп жоғары бағаға ие болды.

  

        Кесте 7.  «Мұрагер» үйірмесіне қатысатын  оқушылар жетістігі.                                                                   

Топтардың

аты

Оқушы саны

 Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Жас толқын» тобы

2.«Атамекен»

тобы

3.«Құлагер»тобы

15

 

15

 

15

   Диплом-І

   Диплом-ІІІ

 

 

 

 

Диплом-І

-

-

Барлығы:

45

          2

2

-

-

              

 «Ұлттық бейнелеу өнері» үйірмесінің жетекшісі Қосмұратова Рая жоғары санатты бейнелеу пәнінің мұғалімі. Жалпы үйірмеге 62 оқушы қатысады. Үйірме «Білім стандартын оқытуда бейнелеу өнері пәндерін кеңейтілген түрде оқыту арқылы ұлттық мәдени қоғам талабы мен сұранысқа бейім шығармашылық тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарады.

 

 

 

Кесте 8. «Ұлттық бейнелеу өнері» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі.

Топтардың аты

Оқушы саны

Мектепішілік

Аудандық

Облыстық

Респуб

ликалық

Халық

аралық

«Бояулар сөйлейді»

Тобы

20

І орын - 1

Диплом -  1

 

І дәрежелі диплом

Диплом - ІІІ

І,ІІ дәрежелі диплом

Диплом, сертификат, төс белгі

«Қылқалам шеберлері»

Тобы

22

І орын - 1

Диплом - 1

 

ІІ дәрежелі диплом

І орын -1

І,ІІ дәрежелі диплом

Диплом,           сертификат, төс белгі

« Ә.Қастеев ұрпақтары»

Тобы

20

І орын -1

Диплом -1

 

ІІІ дәрежелі диплом

ІІ дәрежелі диплом

І,ІІ дәрежелі диплом

 

Барлығы:

62

6

3

3

22

4

 

 «Ұлттық қолөнер» үйірмесінің жетекшісі Конисбекова Лаззат  жоғарғы санатты технология пәнінің мұғалімі. «Жеке тұлғаны жас ерекшелігіне сай жан - жақты білімді, бейімділігі мен іскерлік дағдыларды меңгерген ,ғылыми ізденіске бейім, эстетикалық талғамы жоғары, мәдениеті жетілген, шығармашылдыққа қабілетті, құзіретті дара тұлғаны қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқаруда

 

Кесте 9: «Ұлттық қолөнер» үйірмесіне қатысатын  оқушылар жетістігі.

Топтардың

аты

Оқушы саны

 Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Алтын оймақ» тобы.

2. «Шебер қолдар» тобы.

15

 

15

 

15

  Алғыс хат-1

 

 

 

 

-

Диплом-ІІ,ІІІ

-

Барлығы:

45

    1     

-

4

-

 

    «Моншақтар әлемі» үйірмесінің жетекшісі Нұрғалиева Алмагүл технология пәнінің мұғалімі. «Жеке тұлғаны жас ерекшелігіне сай жан-жақты білімді, шеберлік пен іскерлік дағдыларды меңгерген ғылыми ізденіске бейім, тиянақты ой – қиялы дамыған, әсемдік пен сұлулыққа сусындаған шығармашылыққа қабілетті дара тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарады

Кесте 10. «Моншақтар әлемі» үйірмесініңе қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Мөлдір моншақ»тобы

2.«Інжу»тобы

3.«Асылтас»тобы

26

 

22

20

-

 

-

Диплом-ІІ

Сертификат-1

-

Барлығы:

48

-

-

10

-

                                                                                                

 «Қуыршақ театры»  үйірмесінің жетекшісі Ибрагимова Ғалия биология пәнінің мұғалімі. «Қуыршақ театры» үйірмесі орта сынып оқушылары арасында театрлық қойылымдарды қойып үйреніп, шығармашыл тұлға қалыптастыру тақырыбында жұмыс атқарады.

«Вокал» хор  үйірмесінің  жетекшісі музыка пәнінің мұғалімі Шигирбаева Замира «Тұлғаның жас ерекшелігіне, қабілеті, бейімділігі мен дарынына сәйкес оның бойына өнер, білім, іскерлік дағдыларын қалыптастыру, ғылыми ізденіске бейім, қоғам талабына сай құзіретті дара тұлға дайындау» тақырыбында жұмыс атқарады.

 

Кесте 11. «Вокал» хор  үйірмесіне қатысатын оқушылардың жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Респуб

ликалық

Халықаралық

1.«Балдәурен»

тобы

2.«Айналайын»тобы

 

30

 

30

 

Диплом-ІІІ

Алғыс хат-2

 

Диплом-І

Диплом-ІІ

Алғыс хат - 2

Сертификат -1

-

-

Барлығы

60

 

2

4

-

-

 

 

       «Гимнастика» үйірмесінің жетекшісі дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мұхтарова Мадина. «Салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып ,оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту» тақырыбыда жұмыс атқарады.

Кесте 12. «Гимнастика» үйірмесіне қатысатын оқушылардың  жетістігі:                                                                   

Топтардың аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1."Кім жорға" тобы

2."Жеңіс"  тобы

3."Жас гимнастшылар"

Тобы

10

 

10

10

Диплом-ІІІ

-

-

Диплом-ІІІ

Барлығы:

30

1

-

-

3

 

 

«Көркем студия» үйірмесінің  жетекшісі қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Сатыбалдиев Айбол. «Көркем студия» үйірмесі  "Жас режиссерлер", "Асанәлі Әшімов ұрпақтары", "Ертегілер кейіпкерлері" топтарына бөлінді. Үйірменің  мақсаты оқушыларға ұлттық сахналық өнер саласы, қазақтың кәсіби театр өнерінің қайнар көзі халық шағармашылығына, ежелден келе жатқан әдет-ғұрыптарымызбен таныстырып, ұлттық өнерімізді бейнетаспаға түсіріп, режиссерлыққа үйретеді.

 

Кесте 13.   «Көркем студия» үйірмесіне қатысатын оқушылардың  жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықара

лық

1.«Жас режиссер»тобы

2. «А.Әшімов ұрпақтары»тобы

"Ертегілер кейіпкерлері"

 

15

20

20

Диплом-ІІ

Диплом-ІІ

 

 

 

Диплом-ІІІ

Сертификат-8

-

-

Барлығы:

55

2

9

-

-

                                                               

                                       

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ БАҒЫТЫНДАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР

 

        «Химиялық элементтер – тіршіліктің бастауы» үйірмесі жетекшісі Молданбаева Алма жоғары санатты химия пәнінің мұғалімі.

 

Кесте 14. «Химиялық элементтері – тіршіліктің бастауы» үйірмесіне қатысатын оқушылар  жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыс тық

Республикалық

Халықаралық

1.«Жас химик»

тобы

2.«Химик-аналитик»

тобы

12

 

 

12

-

-

Диплом-І

Диплом-ІІ

Диплом-ІІІ

Сертификат-21

-

Барлығы:

24

-

-

24

-

 

 

    «Жас эколог» үйірмесінің жетекшісі Жанназаров Нұрлыбек биология пәнінің мұғалімі. «Бастауыш сынып, орта және жоғарғы сынып оқушылары арасында қоршаған орта экологиясы туралы түсінік беріп, интеллектуалды танымдық қабілеті жоғары, бәсекеге қабілетті, шығармашыл тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарады

    

Кесте 15. «Жас эколог» үйірмесіне қатысатын оқушылар  жетістігі:

Топтардың аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Жас зерттеушілер»

тобы

2. «Жас натуралистер»

тобы

3.Жас дарын тобы

25

 

 

 

22

 

20

 

-

Диплом – ІІІ

 

 

Сертификат - 8

Алғыс хат-1

Сертификат-1

Барлығы:

62

-

1

9

1

   

   «Жасыл дәріхана» үйірмесінің жетекшісі биология пәні мұғалімі Садылдаева Гүлназ. «Салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып дәлелді де дәйекті, ұтымды пікір айтатын, қоршаған орта экологиясы туралы түсінік беріп, бәсекеге қабілетті, шығармашыл тұлға қалыптастыру»  тақырыбында жұмыс атқарады.

Кесте 16.  «Жасыл дәріхана» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыс тық

Респуб

ликалық

Халықаралық

1.«Денсаулықты сақтайық»тобы

2.« Дауа»тобы

3. «Өмір сүру тамаша»тобы

13

 

20

 

20

Диплом-ІІІ

-

Сертификат-1

-

Барлығы:

53

1

-

1

-

 

 

                    

                         

                        ГУМАНИТАРЛЫҚ БАҒЫТЫНДАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР

 

        «Сөз зергерлері» үйірмесінің жетекшісі Тураева Айымгүл қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі «Білім стандартын кеңейтілген түрде қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерін тереңдетілген сыныптарда оқыту арқылы   ұлттық  мәдени қоғам талабы мен әлеуметтік сұранысқа бейім  шығармашыл тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарады.  

Кесте 17. «Сөз зергерлері» үйірмесіне қатысатын оқушылар  жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Мектеп шілік

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықара

лық

1.«Жас ақындар»тобы

2.«Жас тілші»

тобы

3.«Жас ғалым»

тобы

22

 

20

 

18

III орын - 1

 Диплом – І

Алғыс хат-1

-

Диплом-ІІІ

Диплом-ІІІ

Сертификат - 1

 

Дипло-ІІІ

Барлығы:

60

8

2

-

3

4

 

     «Абайтану» үйірмесінің жетекшісі Тұрсынбаева Мөлдір ІІ санатты қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. «Данышпан ұлы Абай ақын шығармаларын терең де,жан-жақты таныту арқылы елжанды халқымыздың әдебиетін,өнерін,салт-дәстүрін,мәдениетін,тілін ұлттық құндылық ретінде бағалайтын,эстетикалық талғамы жоғары,білім,білік дағдылармен қаруланған,түйген ойларын іс жүзінде өз кәдесіне жарата білетін,ұлттық сана-сезімі қалыптасқан,өркениеті қоғамда өмір сүруге лайықты,терең ойлайтын дара тұлға қалыптастыру» мақсатында жұмыс атқарды.

     Кесте 18. «Абайтану» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

                                                                  

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Жас талап»тобы

2.«Поэзия әлемі»тобы

3.«Сөз маржаны»тобы

18

     20

     15

Диплом-І

Диплом-ІІ

Диплом-ІІІ

Диплом-І

Алғыс хат-5

Сертификат-1  үздік нәтиже

-

Барлығы:

53

6

7

1

-

                                                                                     

                                                

       

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР

      «Зияткер ұлт» үйірмесінің жетекшісі Усманова Хатиша І санатты шет тілі мұғалімі. «Интеллектуалды танымдық қабілеті жоғары, дәлелді де дәйекті,  әлеуметтік сұранысқа бейім, ізденімпаз, бәсекеге қабілетті, шығармашыл тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарды.

 

 

 

 

 Кесте 21. «Зияткер ұлт» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:                                                                   

Топтардың

аты

Оқушы саны

Мектеп

ішілік

Аудандық

Облыстық

Республи калық

Халықара

лық

1.«Сөз өнері» тобы

2.«Тіл мәдениеті»

тобы

3.«Ғасыр көшбасшысы»

Тобы

15

13

 

12

І орын  - 8

ІІ орын  -4

ІІІ орын -3

 

Диплом-1

Диплом-ІІІ

Диплом-ІІІ

Сертификат-1

Алғыс хат - 1

Диплом-ІІІ

Сертификат – 1

Алғыс хат-1

 

-

Барлығы:

40

15

2

3

3

-

                                                                                                              

                                                                                                   

    «Жас өрен» үйірмесінің жетекшісі Ахметбекова Венера ІІ санатты  бастауыш сынып мұғалімі. «Бастауыш сынып оқушылары арасында дәлелді де дәйекті,  ұтымды пікір айтатын, интеллектуалды танымдық қабілеті жоғары,бәсекеге қабілетті,шығармашыл тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарды.

Кесте 22.  «Жас өрен» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Мектепішілік

Аудандық

Облыс тық

Респуб

ликалық

Халықара

лық

1.«Өркен»тобы

2.«Зерек» тобы

3.«Тіл таным»тобы

15

15

10

 Диплом-І

Диплом- III

Диплом-ІІ

Алғыс хат-1

-

Сертификат- 2

Қола сертификат-3

-

Барлығы:

40

8

3

0

5

-

 

 

СПОРТ БАҒЫТЫНДАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР

 

       «Теңбіл доп шеберлері» үйірмесінің  жетекшісі  Қазиев  Мырза  дене шынықтыру пәнінің жоғары санатты мұғалімі. «Салауатты өмір салтын қалыптастыру арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту» тақырыбында жұмыс атқарды.

 

Кесте 23. «Теңбіл доп шеберлері» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Мектепшілік

Аудандық

Облыс тық

Республикалық

Халықара

лық

«Теңбіл доп шеберлері» тобы

35

Диплом-І

Диплом-ІІ

Диплом-ІІІ

Диплом-І

Диплом-ІІ

Диплом-ІІІ

Диплом-ІІІ

Диплом-ІІІ

 

-

Барлығы:

 

35

3

8

2

1

-

 

 

 

     

 

 

 «Тоғызқұмалақ»үйірмесі жетекшісі Бегенов Наурызбай дене шынықтыру пәнінің мұғалімі.

 Кесте 24. «Тоғызқұмалақ» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыс тық

Республикалық

Халықара

лық

«Парасат»тобы

«Жігер»тобы

«Қайрат» тобы

13

11

11

 

Диплом-ІІІ

Алғыс хат-1

-

Сертификат-1

-

Барлығы:

 

35

3

-

1

-

 

 

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС

     

Кесте 25. Дарынды оқушылар саны

Дарынды оқушы саны,

сыныбы

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

3-4сынып

9

     14

17

2

5-8сынып

32

     52

59

3

9-11сынып

21

     34

37

 

Жалпы саны:

62

    100

113

 

Кесте 26. Дарынды оқушылар жетістігі

 

Оқу жылы

Оқушы саны

Мектепшілік

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықара

лық

2013-2014

1218

27

15

12

2

37

2014-2015

1221

35

22

25

11

64

2015-2016

1273

41

33

30

            59

20

 

 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ

 

Кесте 27.  Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын оқушылар саны

 

Оқушы саны, сыныбы

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

Бастауыш сынып

7

11

15

2

Орта буын

12

12

18

3

Жоғарғы буын

8

9

11

 

Барлығы:

27

32

44

 

 

 

 

Кесте 28. Мұғалімдердің ғылыми жоба байқауы бойынша жетекшілік көрсеткіштері:

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

Аудан көлемінде

11

12

13

2

Облыс көлемінде

1

4

5

3

Республикалық

1

1

3

4

Халықаралық

2

3

-

 

Барлығы

 

15

20

21

 

  Кесте 29. Мұғалімдердің жетекшілік жасаған зияткерлік сайыстар мен түрлі деңгейдегі     

  жарыстардағы оқушылардың жетістік қөрсеткіштері:

 

 

2013-2014

2014-2015       

2015-2016

1

«Бейбітшілік әлемі» Халықаралық Творчестволық  бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен «Талантты жұлдыз» фестивалі

Алтын медаль - 2

Қола медаль - 2

Бас жүлде - 1

І орын - 3

ІІ орын - 6

Диплом - 3

Алтын диплом-3

Қола диплом-1

Бас жүлде-1

 

 

 

2

ЭКО конкурс Кристмас  X Международного конкурса исследовательских работ учащихся «Инструментальные исследования окружающей среды»

Диплом  - 11

Сертификат  - 3

Диплом - 35

Диплом-42

3

Республикалық  қашықтық олимпиадасына

Сертификат -9

Сертификат- 229

І дәрежелі диплом -4

ІІ дәрежелі диплом -9

ІІІ дәрежелі диплом -8

Үздік нәтиже -187

4

«ХХІ ғасыр көшбасшысы»

Топпен

1-орын

Топпен

2-орын

Топпен

2-орын

5

Кенгуру

Диплом - 11

Диплом - 1

Диплом-4

6

«Ақ бота» интеллектуалдық марафон

Диплом - 5

Диплом -3

Сертификат - 2

Диплом-6

 

7

Золотое руно

Диплом - 2

Сертификат - 12

8 оқушы қатысқан

Диплом-2

8

«Жамбыл оқулары»

Диплом - 2

Диплом – 3

Диплом-2

9

«Мұқағали оқулары»

Диплом - 4

ІІ дәрежелі диплом

Диплом-2

10

«Абай оқулары»

Диплом - 4

Диплом - 4

Алғыс хат - 1

 

Диплом-3

11

«Ғылыми жобалар»байқауы

Диплом – 5

Алғыс хат - 6

Диплом - 5

ІІ орын - 3

Сертификат - 6

Диплом-6

ІІ орын-3

Алғыс хат-11

 

12

«Балалар кино әлемінде»

 

Диплом -1

Сертификат - 7

Диплом-2

Сертификат-8

13

«Әлем Ырғағында»

 

Сертификат - 20

-

14

«Махамбет оқулары»

5

ІІ орын - 1

Алғыс хат - 2

Диплом-2

 

15

«Жыл оқушысы»

 

Алғыс хат - 6

-

16

«Жарқын болашақ» «KATEV»қазақ тілі олимпиадасы

 

Диплом - 3

Диплом-1

18

«Туады ерлер Ел үшін...»   І аудандық жыршылар байқауында

 

Диплом -2

-

19

Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай «Майданда туған жырлар» атты аудандық  жас ақындар байқауында

 

Диплом -2

-

20

«Дарын» республикалық ғылыми практикалық орталығы ұйымдастырған облыстық «Ақберен»  байқауы

Грамота - 2,

Сертификат - 2

Диплом -5

-

21

Аудандық «Елбасы – ұлы тұлға» атты шығармалар байқауы

 

Диплом -1

Диплом-5

22

Облыстық «Шерхан» оқулары байқауы

-

-

Диплом-1

23

Облыстық «Тәуелсіз елдің ұранымын» байқауы

-

-

Бас жүлде-1

24

А.Рахманов оқулары байқауы

-

-

Бас жүлде-1

Диплом-1

25

Аудандық «Жас толқын» өнер фестивалі

-

-

Диплом-2

26

«Экология және балалар» экофорум

-

-

Диплом-1

27

Аудандық «Оралхан Бөкей» оқулары

-

-

Диплом-1

Алғыс хат-1

 

«Желбіре Жеңіс жалауы!»

 

 

І орын -6

ІІ орын13

ІІІ орын -4

 

Республикалық «Үздік ғылыми жоба -2016»

 

 

ІІІ дәрежелі диплом -3

Сертификат -3

 

Республикалық «Құлақтан кіріп бойды алар, Әсем ән мен тәтті күй»

 

 

ІІІ дәрежелі диплом -1

 

Халықаралық «Ерлігі – елге мұра»

 

 

ІІІ дәрежелі диплом -7

 

Республикалық «Ұлттық қолөнер – бабалар мұрасы»

 

 

Бас жүлде -1

І дәрежелі диплом-6

ІІ  дәрежелі диплом-6

ІІІ дәрежелі диплом-2

 

Барлығы:

97

356

374

Байзақ ауданы әкімдігінің

білім бөліміне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанның 40 жылдығы орта мектебінде

«Толық күнді мектебінде оқушылардың шығармашылық потенциалын  дамытудың педагогикалық шарттары» тақырыбындағы эксперимент алаңының 2015-2016 оқу жылына арналған сараптамалық

есебі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Толық күнді мектебінде оқушылардың шығармашылық потенциалын  дамытудың педагогикалық шарттары»эксперимент алаңындағы

үйірмеге қатысатын оқушылардың сандық көрсеткіштері

 

Үйірменің аты

Оқушы саны

Сыныптар аралығы

Пайыздық көрсеткіші

 

Үйірме мұғалімдері

1

«Мұрагер» домбырашылар үйірмесі

 

45

1-5 сынып

3,5%

Абдіманапов Арман

2

«Абайтану»

 

53

4-9 сынып

4,1%

Тұрсынбаева Мөлдір

3

«Ұлттық бейнелеу өнері» үйірмесі

62

1-8 сынып

4,8%

Қосмұратова Рая Ұзақбайқызы

 

4

«Ұлттық қолөнер»үйірмесі

45

8-10 сынып

3,5%

Қонисбекова Ләззат Ошақбайқызы

 

5

«Моншақтар әлемі» үйірмесі

48

7-10 сынып

3,7%

Нұрғалиева Алмагүл

6

Ағылшын тілі

47

4-8 сынып

3,6%

Нұржаубаева Маржан

7

«Жас эколог» үйірмесі

62

5-10 сынып

4,8%

Жанназаров Нұрлыбек

8

«Жас өрен», «Зияткер ұлт» үйірмесі

80

3-9 сынып

6,2%

Усманова Хатиша, Ахметбекова В.

9

«Көркем студия» үйірмесі

55

4-9 сынып

4,3%

Сатыбалдиев Айбол

10

«Сөз зергерлері»үйірмесі

60

4-9 сынып

4,7%

Тураева Айымгүл

 

 

11

«Сәулет өнері» үйірмесі

25

8-9 сынып

1,9%

Сейдуалиев Қайрат

12

«Вокал, хор»үйірмесі

60

5-9 сынып

4,7%

Шигирбаева З.

13

«Гимнастика»үйірмесі

30

5-10 сынып

2,3%

Мұхтарова Мадина

14

«Тоғызқұмалақ», «Шахмат»

35

7-10 сынып

2,7%

Бегенов Наурыз

15

«Жасыл дәріхана»үйірмесі

53

5-10 сынып

4,1%

Садылдаева Гүлназ

16

«Теңбіл доп шеберлері» үйірмесі

45

5-9 сынып

3,5%

Қазиев Мырза

17

«Елтану»үйірмесі

35

8-10 сынып

2,7%

Тәуекел Таңшолпан

18

«Қуыршақ театры» үйірмесі

42

3-10 сынып

4,3%

Ибрагимова Ғалия

Жалпы мектебіміздегі оқушы саны 1273 оқушы

882оқушы

69,2%                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

1. Эксперименттік алаңның жалпы сипаттамасы

 

Қазіргі таңда егеменді елімізде табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында түбегейлі өзгерістер енгізіп жаңа талаптар қойылуда. Соның ішінде болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім мазмұнына жаңаша қарау басты міндеттердің бірі. Бүгінгі күні елімізде білім берудің жаңа жүйесінің жасалынуы, оның парадигмасының өзгеруі, білім мазмұны мен әдіс-тәсілдерінің  жаңаруы бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты тәрбиелеуді көздейді.

  2015-2016 оқу жылында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту және бейініне қарай  қызығушылығы мен ізденімпаздығын арттыруда «Толық күнді мектепте оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту» тақырыбында  эксперимент алаңның екінші қалыптастыру кезеңінің мақсаты мен міндеттеріне сәйкес  оқушының шығармашылық потенциалын жеке даралық әрекеттер жүйесі арқылы анықтаумен қатар,  оның оқушылар ұжымындағы орны мен әлеуметтік дәрежесін белгілеуге, білім сапасын арттыруға, коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыруға көмектеседі. Бұл мектепте түрлі үйірме жұмыстарын ұйымдастыруда, сол арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін ашуға, білім алуға қызығушылығы мен құштарлығын арттыруға, олардың белгілі бір ғылым саласында белгілі   нәтижелерге жетуіне, болашақ мамандық таңдау мен бейімдеу жұмыстарына қолайлы жағдай жасайтын педагогикалық шарттарды қамтамасыз етеді. Таңдау курстарының бағдарламалары даярланып, эксперимент алаңындағы үйірмелерде оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту барысында жұмыстар атқарылды. «Су моншақтар» үйірмесі, «Жас эколог» үйірмесі, «Жасыл дәріхана», «Мәдени мұра», «Қуыршақтар», «Елтану», «Көркем студия», «Ұлттық бейнелеу өнер», «Ұлттық қолөнер», «Моншақтар әлемі», «Абайтану», «Жас географ», «Теңбіл доп шеберлері», «Көркем сәулет», «Вокал, хор», «Сөз зергерлері», «Алаштану», «Жас өрен», «Зияткер ұлт», «Тоғызқұмалақ және шахмат», «Гимнастика», «Электротехника негіздері» үйірмелерінде сабақ беретін үйірме педагогтері бағдарламаларын жасап, оқу жылының басында бекітті.

Осы бағдарламалар негізінде үйірме педагогтері оқу жылы барысында сабақтарын бере отырып, жетілдірілген түрде өз білімдерін толықтыра отырып, авторлық бағдарламаларын ұсынды. «Зияткер ұлт», «Ұлттық бейнелеу өнер», «Абайтану», «Су моншақтар», «Жас эколог», «Жасыл дәріхана», «Тоғызқұмалақ», «Қуыршақ театры» үйірмелерінің авторлық бағдарламалары облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» сайысында жүлделі орындар алды.«Зияткер ұлт» үйірмесінің авторлық бағдарламасы «Интеллектуал ринг» (Зияткерлік сайысы) жас ерекшеліктеріне қарай 5-9 сыныптарға арналған интеллектуалдық сайыстар бағдарламасы сұрақтар жинағымен қоса жасалған.

«Тоғызқұмалақ» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-10 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында ІІІ дәрежелі диплом және сертификат алды.«Қуыршақ театры» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 2-5 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында І дәрежелі дипломымен және сертификат алды. «Ұлттық бейнелеу өнері» үйірмесінің авторлық бағдарламасы «Ұлттық бейнелеу өнері» 34 сағатқа негізделген, 5-7 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында ІІІ дәрежелі дипломымен және сертификат алды. Екінші авторлық бағдарламасы «Өнер жұтамайтын қазына» атты авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-9 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында І дәрежелі дипломын және сертификатын алды. Республикалық сайыстан ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. «Моншақтар» үйірмесінің «Су моншақтар» атты авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-9 сыныптарға арналған. Республикалық «Үздік авторлық бағдарлама» байқауында ІІІ дәрежелі диплом, облыстан І дәрежелі диплом және сертификат алды.«Химия элементтері тіршіліктің бастауы» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 8-11 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында І дәрежелі дипломымен және сертификат алды. «Жас эколог» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-7 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында сертификат алды. «Ұлттық қолөнер» үйірмесінің авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 5-9 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында сертификат алды. «Жас өрен» үйірмесінің «Тіл дамыту» авторлық бағдарламасы 34 сағатқа негізделген, 4 сыныптарға арналған. Облыстық «Үздік авторлық бағдарламалар» байқауында ІІІ дәрежелі диплом және сертификат алды.

 «Мұрагер» үйірмесінде барлығы 45 оқушы, бұл 3,5 % құрайды, Абайтану» үйірмесінде 53 оқушы – 4,1%,   «Ұлттық бейнелеу өнері» 62 оқушы – 4,8%,    «Ұлттық қолөнер» үйірмесі  45 оқушы 3,5%, «Моншақтар әлемі» үйірмесі 48 оқушы – 3,7%,  ағылшын тілі үйірмесінде 47 оқушы- 3,7%, «Жас эколог» үйірмесі 62 оқушы – 4,8%, «Жас өрен»,       «Зияткер ұлт»    үйірмесі 80 оқушы -6,2%, «Көркем студия» үйірмесі 55 оқушы -4,3%, «Сөз зергерлері» үйірмесі 60 оқушы – 4,7%,  «Сәулет өнері» үйірмесі  25оқушы – 1,9%, «Вокал, хор» үйірмесі 60 оқушы – 4,7%,

«Гимнастика» үйірмесі 30 оқушы – 2,3%,  «Тоғызқұмалақ, шахмат» үйірмесі 35 оқушы –2,7%,  «Жасыл дәріхана» үйірмесі 53 оқушы – 4,1%, «Теңбіл доп шеберлері» үйірмесі 45 оқушы 3,5%, «Елтану» үйірмесі 35 оқушы – 2,7%,«Қуыршақ театры» үйірмесі 42 оқушы – 4,3% ды қамтиды.

 

Оқушылардың жетістіктері

 

Байқаулар

 

2013-2014

оқу жылы

 

2014-2015

оқу жылы

 

2015-2016 оқу жылы

Халықаралық байқаулар

30 оқушы

65 оқушы

20

Республикалық байқаулар

9 оқушы

11 оқушы

59

Облыстық байқаулар

23 оқушы

25 оқушы

30

Жалпы саны:

62

101

109

 

      2. Эксперименттік зерттеу жұмыстарына талдау

Оқушының бос уақытын тиімді ұйымдастыру, оның бәсекеге қабілетті тұлға болып қалыптасуына дұрыс бағыт беріп отыру мен мамандыққа бағдарлау жұмыстары отбасы мен мектептің ортақ ісі. Сондықтан олардың білімді әрі жеке даралық қабілеттерінің жан-жақты дамуы мен толыққанды тұлға болып өсу тек қана оның мектепте өткізген уақытымен шектелмейді. Ол арнайы танымдық-шығармашылық бағыттағы қосымша білім беру жұмысы арқылы ұйымдастырылған үйірмелер мен курстар. Осы мақсаттағы оқушылардың шығармашылық потенциалын  дамытуда  Қазақстанның 40 жылдығы орта мектепте эксперименттік алаң негізінде 2015-2016 оқу жылында пәндік және шығармашылық үйірмелер өз жұмысын жалғастырды. Бұл үйірмелерге 882 оқушы қатысады және жалпы оқушының 69,2% қамтылған.           2014-2015 оқу жылымен салыстырғанда 1% артқан.  Оқушының қабілет-қарымы, бейімділігі мен дарынына сәйкес жас ерекшелігіне байланысты үш сатыда:  бастауыш білім 1-4 сыныптарда, негізгі жалпы білім 5-9 сыныптар, жалпы орта бейінді 10-11 сыныптар арасында 18 үйірме жұмыс атқарады.

Мектеп қабырғасында оқушының шығармашылық потенциалын дамытуға арналған жұмыстар келесі бағыттарда жүргізіледі:

- Эстетикалық өнер бағытындағы үйірмелер: «Мұрагер»домбыра, «Ұлттық қолөнер», «Моншақтар әлемі», «Ұлттық бейнелеу өнері», «Көркем студия», «Қуыршақ театры»,«Вокал,хор», «Гимнастика». 

Жаратылыстану бағытындағы үйірмелер: «Жасыл дәріхана», «Жас эколог», «Химия элементтері тіршіліктің бастауы».

- Гуманитарлық бағытындағы үйірмелер: «Абайтану», «Сөз зергерлері», «Free English Club».  

Интеллектуалдық бағыттағы үйірмелер: «Зияткер ұлт», «Жас өрен».

- Спорт бағытындағы үйірмелер: «Теңбіл доп шеберлері», «Тоғыз құмалақ», «Шахмат».

       Эксперименттің үш жылында мектеп оқушыларының үйірмелерге қатысу динамикасы төмендегідей көрсеткішке ие болды.

 

Кесте 6. Үйірмеге қатысатын оқушылар саны

 

Үйірме, оқушы саны

2013-2014 оқу жылы

2014-2015 оқу жылы

2015-2016 оқу жылы

1

Жалпы оқушы саны

1214

1221

1273

2

Үйірме саны

16

18

18

3

Үйірмеге қатысатын бала саны

632 оқушы 

 51,8%

846 оқушы  

   68,8%

882 

69,2

 

 

 

   Оқушылардың шығармашылық потенциалын дамыту критерийлері мен деңгейлерін анықтау

       Оқушыға белгілі бір көлемдегі білім - білік, дағдыларды меңгерте отырып, жаңа педагогикалық технологияларды шебер пайдалана білу арқылы оқыту үрдісін демократияландыру және ізгілендіру, сабақтағы оқушының шығармашылық рөлін арттырып, еркіндігін қамтамасыз ету, сол арқылы оқушылардың даралық, интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерін, бейімділіктерін ашу және дамыту қажеттігі туындап отыр.  

Шығармашылық қабілетті тәрбиелеудің алғы шарттарына мыналарды жатқызуға болады.

  1.Шығармашылық қабілетінің деңгейін анықтау.(топтау, бақылау, қалыптастыру)                   2. Қызығушылық және шығармашылық пен таным белсенділігін арттыру.

3. Оқушы мүмкіндігіне (потенциалына) сай шығармашылық тапсырмаларды әдістемелік тұрғыда жүйелі түрде орындату.

4.Шығармашылық қабілетін тәрбиелеу барысында кездесетін қиындықтар мен қарама- қайшылықтарды есепке алып, зерттеу.                    

5. Оқушының шығармашылық қабілеттерін тәрбиелеуді кезең бойынша сатылап дамыту.

6.Шығармашылық қабілеттерді тәрбиелеу үрдісін тәжірибе негізінде жинақтап, зерттеліп отырған мәселенің өсу динамикасын бақылау.

7.Мұғалім өз ісіне ізденімпаздықпен қарап, сабақты шығармашылықпен өткізу.

Оқушылардың шығармашылық потенциалын дамыту критерийлері, көрсеткіштері мен деңгейлері:

Дарындылықты анықтау критерийлері

 1. Теориялық материалды толық игеруі;
 2. Материалды игеруде табандылық көрсетуі;
 3. Алынған білімді әр сабақ сайын дамыту;
 4. Өз ойларын баяндағанда ғылыми терминологияны пайдалану;
 5. Пәнді игеруде негізгі проблеманы бөліп алуы және өз алдына шеше алуы;
 6. Өзіне-өзі талап қоя білуі;
 7. Тапсырылған жұмысты сапалы орындауы.

Оқушының шығармашылық потенциалын дамытуға арналған жұмыстар барысында:

 • Семинарларға, тренингтерге, шебер сыныптарына қатысып, арнайы курстарға бару арқылы мұғалімдер өз білімдерін жетілдірді;
 • Оқушылардың пәндер арасындағы таным-түйсігі кеңіп, жеке тұлға ретінде мемлекеттің тарихын, халықтың салт-дәстүрлеріне ынталылығы артты;
 • Мектептен және сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастырылды;
 • Оқушылар өздерінің бейіні мен қабілетіне сәйкес қызығушылықтары анықталып, іс-әрекеттеріне қолдау көрсетілді;
 • Бос уақытын тиімді пайдалануды үйренді.

Оқушылардың шығармашылық потенциалын дамытудың моделі құрастырылды:

 • Оқушы кез келген өзекті мәселелердің шешімін табуға деген құлшынысы арттырылды
 • шығармашылық іс-әрекетке танымдық ынтасы қалыптасты;
 • шығармашылық іс-әрекеттің тұлғалық-құндылық мәнін түсінетін деңгейге жетті;
 • шығармашылық іс-әрекеттің әдістері мен тәсілдерін меңгере білді;
 • жаңаны табуда танымдық біліктіліктері қалыптасты;
 • ұжымдық шығармашылық жұмыстарға талаптануы және білімдерін қажетті жағдайда өзара  ықпалдастық сипатына сай, практикалық тұрғыда сабақтастыра алады;
 • оқушы шығармашылық іс-әрекетке,  ізденімпаздыққа талдау жасай біледі;
 • жеке іс-әрекетін ұйымдастырушылық тұрғыда өз бетімен сараптай алады;
 • жоғары танымдық қызығушылық негізінде шығармашылық бағыттылығының тұрақталуы қалыптасты;
 • оқушы өз іс-әрекетін объективті бағалауды, кемшіліктерін жоюға жауапкершілікпен қарауды үйренді;
 • өзін-өзі дамытуда рефлексиялық бағытты таңдауда, жеке тұлғалық құндылықтарды саналы түрде түсіне алатын деңгейге жете білді.

 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ ӨНЕР БАҒЫТЫНДАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР:

         

          «Мұрагер» үйірмесінің  жетекшісі Әбдіманапов Арман жоғары санатты музыка пәнінің мұғалімі. Жалпы үйірмеге 45 оқушы қатысады. Облыстық «Атадан қалған мұра» ән байқауына қатысып, 8сынып оқушысы Әзімбаев Мейірбек бас жүлде, Әзімбаев Нұрлатбек І орын, Жұмабаева Арухан ІІІ орындарды иеленді. «Жас толқын»тобы оқушылары «Көркем білім беру үрдісін ұйымдастарудағы инновоциялық технологияларды қолдану жолдары» облыстық семинарда өз өнерлерін көрсетіп жоғары бағаға ие болды.

  

        Кесте 7.  «Мұрагер» үйірмесіне қатысатын  оқушылар жетістігі.                                                                   

Топтардың

аты

Оқушы саны

 Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Жас толқын» тобы

2.«Атамекен»

тобы

3.«Құлагер»тобы

15

 

15

 

15

   Диплом-І

   Диплом-ІІІ

 

 

 

 

Диплом-І

-

-

Барлығы:

45

          2

2

-

-

              

 «Ұлттық бейнелеу өнері» үйірмесінің жетекшісі Қосмұратова Рая жоғары санатты бейнелеу пәнінің мұғалімі. Жалпы үйірмеге 62 оқушы қатысады. Үйірме «Білім стандартын оқытуда бейнелеу өнері пәндерін кеңейтілген түрде оқыту арқылы ұлттық мәдени қоғам талабы мен сұранысқа бейім шығармашылық тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарады.

 

 

 

Кесте 8. «Ұлттық бейнелеу өнері» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі.

Топтардың аты

Оқушы саны

Мектепішілік

Аудандық

Облыстық

Респуб

ликалық

Халық

аралық

«Бояулар сөйлейді»

Тобы

20

І орын - 1

Диплом -  1

 

І дәрежелі диплом

Диплом - ІІІ

І,ІІ дәрежелі диплом

Диплом, сертификат, төс белгі

«Қылқалам шеберлері»

Тобы

22

І орын - 1

Диплом - 1

 

ІІ дәрежелі диплом

І орын -1

І,ІІ дәрежелі диплом

Диплом,           сертификат, төс белгі

« Ә.Қастеев ұрпақтары»

Тобы

20

І орын -1

Диплом -1

 

ІІІ дәрежелі диплом

ІІ дәрежелі диплом

І,ІІ дәрежелі диплом

 

Барлығы:

62

6

3

3

22

4

 

 «Ұлттық қолөнер» үйірмесінің жетекшісі Конисбекова Лаззат  жоғарғы санатты технология пәнінің мұғалімі. «Жеке тұлғаны жас ерекшелігіне сай жан - жақты білімді, бейімділігі мен іскерлік дағдыларды меңгерген ,ғылыми ізденіске бейім, эстетикалық талғамы жоғары, мәдениеті жетілген, шығармашылдыққа қабілетті, құзіретті дара тұлғаны қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқаруда

 

Кесте 9: «Ұлттық қолөнер» үйірмесіне қатысатын  оқушылар жетістігі.

Топтардың

аты

Оқушы саны

 Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Алтын оймақ» тобы.

2. «Шебер қолдар» тобы.

15

 

15

 

15

  Алғыс хат-1

 

 

 

 

-

Диплом-ІІ,ІІІ

-

Барлығы:

45

    1     

-

4

-

 

    «Моншақтар әлемі» үйірмесінің жетекшісі Нұрғалиева Алмагүл технология пәнінің мұғалімі. «Жеке тұлғаны жас ерекшелігіне сай жан-жақты білімді, шеберлік пен іскерлік дағдыларды меңгерген ғылыми ізденіске бейім, тиянақты ой – қиялы дамыған, әсемдік пен сұлулыққа сусындаған шығармашылыққа қабілетті дара тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарады

Кесте 10. «Моншақтар әлемі» үйірмесініңе қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Мөлдір моншақ»тобы

2.«Інжу»тобы

3.«Асылтас»тобы

26

 

22

20

-

 

-

Диплом-ІІ

Сертификат-1

-

Барлығы:

48

-

-

10

-

                                                                                                

 «Қуыршақ театры»  үйірмесінің жетекшісі Ибрагимова Ғалия биология пәнінің мұғалімі. «Қуыршақ театры» үйірмесі орта сынып оқушылары арасында театрлық қойылымдарды қойып үйреніп, шығармашыл тұлға қалыптастыру тақырыбында жұмыс атқарады.

«Вокал» хор  үйірмесінің  жетекшісі музыка пәнінің мұғалімі Шигирбаева Замира «Тұлғаның жас ерекшелігіне, қабілеті, бейімділігі мен дарынына сәйкес оның бойына өнер, білім, іскерлік дағдыларын қалыптастыру, ғылыми ізденіске бейім, қоғам талабына сай құзіретті дара тұлға дайындау» тақырыбында жұмыс атқарады.

 

Кесте 11. «Вокал» хор  үйірмесіне қатысатын оқушылардың жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Респуб

ликалық

Халықаралық

1.«Балдәурен»

тобы

2.«Айналайын»тобы

 

30

 

30

 

Диплом-ІІІ

Алғыс хат-2

 

Диплом-І

Диплом-ІІ

Алғыс хат - 2

Сертификат -1

-

-

Барлығы

60

 

2

4

-

-

 

 

       «Гимнастика» үйірмесінің жетекшісі дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мұхтарова Мадина. «Салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып ,оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту» тақырыбыда жұмыс атқарады.

Кесте 12. «Гимнастика» үйірмесіне қатысатын оқушылардың  жетістігі:                                                                   

Топтардың аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1."Кім жорға" тобы

2."Жеңіс"  тобы

3."Жас гимнастшылар"

Тобы

10

 

10

10

Диплом-ІІІ

-

-

Диплом-ІІІ

Барлығы:

30

1

-

-

3

 

 

«Көркем студия» үйірмесінің  жетекшісі қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Сатыбалдиев Айбол. «Көркем студия» үйірмесі  "Жас режиссерлер", "Асанәлі Әшімов ұрпақтары", "Ертегілер кейіпкерлері" топтарына бөлінді. Үйірменің  мақсаты оқушыларға ұлттық сахналық өнер саласы, қазақтың кәсіби театр өнерінің қайнар көзі халық шағармашылығына, ежелден келе жатқан әдет-ғұрыптарымызбен таныстырып, ұлттық өнерімізді бейнетаспаға түсіріп, режиссерлыққа үйретеді.

 

Кесте 13.   «Көркем студия» үйірмесіне қатысатын оқушылардың  жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықара

лық

1.«Жас режиссер»тобы

2. «А.Әшімов ұрпақтары»тобы

"Ертегілер кейіпкерлері"

 

15

20

20

Диплом-ІІ

Диплом-ІІ

 

 

 

Диплом-ІІІ

Сертификат-8

-

-

Барлығы:

55

2

9

-

-

                                                               

                                       

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ БАҒЫТЫНДАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР

 

        «Химиялық элементтер – тіршіліктің бастауы» үйірмесі жетекшісі Молданбаева Алма жоғары санатты химия пәнінің мұғалімі.

 

Кесте 14. «Химиялық элементтері – тіршіліктің бастауы» үйірмесіне қатысатын оқушылар  жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыс тық

Республикалық

Халықаралық

1.«Жас химик»

тобы

2.«Химик-аналитик»

тобы

12

 

 

12

-

-

Диплом-І

Диплом-ІІ

Диплом-ІІІ

Сертификат-21

-

Барлығы:

24

-

-

24

-

 

 

    «Жас эколог» үйірмесінің жетекшісі Жанназаров Нұрлыбек биология пәнінің мұғалімі. «Бастауыш сынып, орта және жоғарғы сынып оқушылары арасында қоршаған орта экологиясы туралы түсінік беріп, интеллектуалды танымдық қабілеті жоғары, бәсекеге қабілетті, шығармашыл тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарады

    

Кесте 15. «Жас эколог» үйірмесіне қатысатын оқушылар  жетістігі:

Топтардың аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Жас зерттеушілер»

тобы

2. «Жас натуралистер»

тобы

3.Жас дарын тобы

25

 

 

 

22

 

20

 

-

Диплом – ІІІ

 

 

Сертификат - 8

Алғыс хат-1

Сертификат-1

Барлығы:

62

-

1

9

1

   

   «Жасыл дәріхана» үйірмесінің жетекшісі биология пәні мұғалімі Садылдаева Гүлназ. «Салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып дәлелді де дәйекті, ұтымды пікір айтатын, қоршаған орта экологиясы туралы түсінік беріп, бәсекеге қабілетті, шығармашыл тұлға қалыптастыру»  тақырыбында жұмыс атқарады.

Кесте 16.  «Жасыл дәріхана» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыс тық

Респуб

ликалық

Халықаралық

1.«Денсаулықты сақтайық»тобы

2.« Дауа»тобы

3. «Өмір сүру тамаша»тобы

13

 

20

 

20

Диплом-ІІІ

-

Сертификат-1

-

Барлығы:

53

1

-

1

-

 

 

                    

                         

                        ГУМАНИТАРЛЫҚ БАҒЫТЫНДАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР

 

        «Сөз зергерлері» үйірмесінің жетекшісі Тураева Айымгүл қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі «Білім стандартын кеңейтілген түрде қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерін тереңдетілген сыныптарда оқыту арқылы   ұлттық  мәдени қоғам талабы мен әлеуметтік сұранысқа бейім  шығармашыл тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарады.  

Кесте 17. «Сөз зергерлері» үйірмесіне қатысатын оқушылар  жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Мектеп шілік

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықара

лық

1.«Жас ақындар»тобы

2.«Жас тілші»

тобы

3.«Жас ғалым»

тобы

22

 

20

 

18

III орын - 1

 Диплом – І

Алғыс хат-1

-

Диплом-ІІІ

Диплом-ІІІ

Сертификат - 1

 

Дипло-ІІІ

Барлығы:

60

8

2

-

3

4

 

     «Абайтану» үйірмесінің жетекшісі Тұрсынбаева Мөлдір ІІ санатты қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. «Данышпан ұлы Абай ақын шығармаларын терең де,жан-жақты таныту арқылы елжанды халқымыздың әдебиетін,өнерін,салт-дәстүрін,мәдениетін,тілін ұлттық құндылық ретінде бағалайтын,эстетикалық талғамы жоғары,білім,білік дағдылармен қаруланған,түйген ойларын іс жүзінде өз кәдесіне жарата білетін,ұлттық сана-сезімі қалыптасқан,өркениеті қоғамда өмір сүруге лайықты,терең ойлайтын дара тұлға қалыптастыру» мақсатында жұмыс атқарды.

     Кесте 18. «Абайтану» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

                                                                  

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықаралық

1.«Жас талап»тобы

2.«Поэзия әлемі»тобы

3.«Сөз маржаны»тобы

18

     20

     15

Диплом-І

Диплом-ІІ

Диплом-ІІІ

Диплом-І

Алғыс хат-5

Сертификат-1  үздік нәтиже

-

Барлығы:

53

6

7

1

-

                                                                                     

                                                

       

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР

      «Зияткер ұлт» үйірмесінің жетекшісі Усманова Хатиша І санатты шет тілі мұғалімі. «Интеллектуалды танымдық қабілеті жоғары, дәлелді де дәйекті,  әлеуметтік сұранысқа бейім, ізденімпаз, бәсекеге қабілетті, шығармашыл тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарды.

 

 

 

 

 Кесте 21. «Зияткер ұлт» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:                                                                   

Топтардың

аты

Оқушы саны

Мектеп

ішілік

Аудандық

Облыстық

Республи калық

Халықара

лық

1.«Сөз өнері» тобы

2.«Тіл мәдениеті»

тобы

3.«Ғасыр көшбасшысы»

Тобы

15

13

 

12

І орын  - 8

ІІ орын  -4

ІІІ орын -3

 

Диплом-1

Диплом-ІІІ

Диплом-ІІІ

Сертификат-1

Алғыс хат - 1

Диплом-ІІІ

Сертификат – 1

Алғыс хат-1

 

-

Барлығы:

40

15

2

3

3

-

                                                                                                              

                                                                                                   

    «Жас өрен» үйірмесінің жетекшісі Ахметбекова Венера ІІ санатты  бастауыш сынып мұғалімі. «Бастауыш сынып оқушылары арасында дәлелді де дәйекті,  ұтымды пікір айтатын, интеллектуалды танымдық қабілеті жоғары,бәсекеге қабілетті,шығармашыл тұлға қалыптастыру» тақырыбында жұмыс атқарды.

Кесте 22.  «Жас өрен» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Мектепішілік

Аудандық

Облыс тық

Респуб

ликалық

Халықара

лық

1.«Өркен»тобы

2.«Зерек» тобы

3.«Тіл таным»тобы

15

15

10

 Диплом-І

Диплом- III

Диплом-ІІ

Алғыс хат-1

-

Сертификат- 2

Қола сертификат-3

-

Барлығы:

40

8

3

0

5

-

 

 

СПОРТ БАҒЫТЫНДАҒЫ ҮЙІРМЕЛЕР

 

       «Теңбіл доп шеберлері» үйірмесінің  жетекшісі  Қазиев  Мырза  дене шынықтыру пәнінің жоғары санатты мұғалімі. «Салауатты өмір салтын қалыптастыру арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту» тақырыбында жұмыс атқарды.

 

Кесте 23. «Теңбіл доп шеберлері» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Мектепшілік

Аудандық

Облыс тық

Республикалық

Халықара

лық

«Теңбіл доп шеберлері» тобы

35

Диплом-І

Диплом-ІІ

Диплом-ІІІ

Диплом-І

Диплом-ІІ

Диплом-ІІІ

Диплом-ІІІ

Диплом-ІІІ

 

-

Барлығы:

 

35

3

8

2

1

-

 

 

 

     

 

 

 «Тоғызқұмалақ»үйірмесі жетекшісі Бегенов Наурызбай дене шынықтыру пәнінің мұғалімі.

 Кесте 24. «Тоғызқұмалақ» үйірмесіне қатысатын оқушылар жетістігі:

Топтардың

аты

Оқушы саны

Аудандық

Облыс тық

Республикалық

Халықара

лық

«Парасат»тобы

«Жігер»тобы

«Қайрат» тобы

13

11

11

 

Диплом-ІІІ

Алғыс хат-1

-

Сертификат-1

-

Барлығы:

 

35

3

-

1

-

 

 

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС

     

Кесте 25. Дарынды оқушылар саны

Дарынды оқушы саны,

сыныбы

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

3-4сынып

9

     14

17

2

5-8сынып

32

     52

59

3

9-11сынып

21

     34

37

 

Жалпы саны:

62

    100

113

 

Кесте 26. Дарынды оқушылар жетістігі

 

Оқу жылы

Оқушы саны

Мектепшілік

Аудандық

Облыстық

Республикалық

Халықара

лық

2013-2014

1218

27

15

12

2

37

2014-2015

1221

35

22

25

11

64

2015-2016

1273

41

33

30

            59

20

 

 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ

 

Кесте 27.  Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысатын оқушылар саны

 

Оқушы саны, сыныбы

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

Бастауыш сынып

7

11

15

2

Орта буын

12

12

18

3

Жоғарғы буын

8

9

11

 

Барлығы:

27

32

44

 

 

 

 

Кесте 28. Мұғалімдердің ғылыми жоба байқауы бойынша жетекшілік көрсеткіштері:

 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

Аудан көлемінде

11

12

13

2

Облыс көлемінде

1

4

5

3

Республикалық

1

1

3

4

Халықаралық

2

3

-

 

Барлығы

 

15

20

21

 

  Кесте 29. Мұғалімдердің жетекшілік жасаған зияткерлік сайыстар мен түрлі деңгейдегі     

  жарыстардағы оқушылардың жетістік қөрсеткіштері:

 

 

2013-2014

2014-2015       

2015-2016

1

«Бейбітшілік әлемі» Халықаралық Творчестволық  бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен «Талантты жұлдыз» фестивалі

Алтын медаль - 2

Қола медаль - 2

Бас жүлде - 1

І орын - 3

ІІ орын - 6

Диплом - 3

Алтын диплом-3

Қола диплом-1

Бас жүлде-1

 

 

 

2

ЭКО конкурс Кристмас  X Международного конкурса исследовательских работ учащихся «Инструментальные исследования окружающей среды»

Диплом  - 11

Сертификат  - 3

Диплом - 35

Диплом-42

3

Республикалық  қашықтық олимпиадасына

Сертификат -9

Сертификат- 229

І дәрежелі диплом -4

ІІ дәрежелі диплом -9

ІІІ дәрежелі диплом -8

Үздік нәтиже -187

4

«ХХІ ғасыр көшбасшысы»

Топпен

1-орын

Топпен

2-орын

Топпен

2-орын

5

Кенгуру

Диплом - 11

Диплом - 1

Диплом-4

6

«Ақ бота» интеллектуалдық марафон

Диплом - 5

Диплом -3

Сертификат - 2

Диплом-6

 

7

Золотое руно

Диплом - 2

Сертификат - 12

8 оқушы қатысқан

Диплом-2

8

«Жамбыл оқулары»

Диплом - 2

Диплом – 3

Диплом-2

9

«Мұқағали оқулары»

Диплом - 4

ІІ дәрежелі диплом

Диплом-2

10

«Абай оқулары»

Диплом - 4

Диплом - 4

Алғыс хат - 1

 

Диплом-3

11

«Ғылыми жобалар»байқауы

Диплом – 5

Алғыс хат - 6

Диплом - 5

ІІ орын - 3

Сертификат - 6

Диплом-6

ІІ орын-3

Алғыс хат-11

 

12

«Балалар кино әлемінде»

 

Диплом -1

Сертификат - 7

Диплом-2

Сертификат-8

13

«Әлем Ырғағында»

 

Сертификат - 20

-

14

«Махамбет оқулары»

5

ІІ орын - 1

Алғыс хат - 2

Диплом-2

 

15

«Жыл оқушысы»

 

Алғыс хат - 6

-

16

«Жарқын болашақ» «KATEV»қазақ тілі олимпиадасы

 

Диплом - 3

Диплом-1

18

«Туады ерлер Ел үшін...»   І аудандық жыршылар байқауында

 

Диплом -2

-

19

Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай «Майданда туған жырлар» атты аудандық  жас ақындар байқауында

 

Диплом -2

-

20

«Дарын» республикалық ғылыми практикалық орталығы ұйымдастырған облыстық «Ақберен»  байқауы

Грамота - 2,

Сертификат - 2

Диплом -5

-

21

Аудандық «Елбасы – ұлы тұлға» атты шығармалар байқауы

 

Диплом -1

Диплом-5

22

Облыстық «Шерхан» оқулары байқауы

-

-

Диплом-1

23

Облыстық «Тәуелсіз елдің ұранымын» байқауы

-

-

Бас жүлде-1

24

А.Рахманов оқулары байқауы

-

-

Бас жүлде-1

Диплом-1

25

Аудандық «Жас толқын» өнер фестивалі

-

-

Диплом-2

26

«Экология және балалар» экофорум

-

-

Диплом-1

27

Аудандық «Оралхан Бөкей» оқулары

-

-

Диплом-1

Алғыс хат-1

 

«Желбіре Жеңіс жалауы!»

 

 

І орын -6

ІІ орын13

ІІІ орын -4

 

Республикалық «Үздік ғылыми жоба -2016»

 

 

ІІІ дәрежелі диплом -3

Сертификат -3

 

Республикалық «Құлақтан кіріп бойды алар, Әсем ән мен тәтті күй»

 

 

ІІІ дәрежелі диплом -1

 

Халықаралық «Ерлігі – елге мұра»

 

 

ІІІ дәрежелі диплом -7

 

Республикалық «Ұлттық қолөнер – бабалар мұрасы»

 

 

Бас жүлде -1

І дәрежелі диплом-6

ІІ  дәрежелі диплом-6

ІІІ дәрежелі диплом-2

 

Барлығы:

97

356

374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2015. Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімі